verdieping

Op deze pagina werk je zelfstandig als je klaar bent met je overige opdrachten. Zet je antwoorden in je schrift. Klik dan op de antwoorden en verbeter. Bonne chance!

  1. le gaspillage alimentaire
  2. les franglaises
  3. le jean
  4. deux villes