naamvallen

Duits lijn2
        Ga naar het onderdeel dat wilt bestuderen en/of oefenen.

 naamvallen algemeen  eerste naamval  vierde naamval
 derde naamval Dativ