grammatica

Duits 3 werkwoorden Duits 3 bijv nw Duits 3 naamvallen
Duits 2 lidwoorden Duits voorzetsels Trappen van vergelijking 4
voegwoorden1