werkwoorden | Konjunktiv 2

Duits lijn2

Doen

 

Wanneer gebruik je de Konjunktiv 2?
Als je wilt aangeven dat je niet opdringerig wilt zijn maar dat je op een beleefde en sympathieke manier iets te vragen gebruik je de Konjunktiv. Ook geef je er een voorzichtig advies, een (onvervulbare) wens of een irrealiteit mee aan.
Het is belangrijk te weten dat deze vormen in het Duits veel gebruikt worden. In het Nederlands gebruiken wij vaak zouden (samen met een infinitief).

Hoe wordt de Konjunktiv 2 gevormd?
* Voor haben en sein, de Modalverben en de sterke werkwoorden geldt: stam van de verleden tijd + Umlaut + de uitgangen van de Konjunktiv: -e, -est, -e, -en, -et, -en. (wollen en sollen krijgen geen Umlaut).
* Bij veel andere werkwoorden kun je de Konjunktiv maken door een vorm van ‘würden” te combineren met de infinitief van het werkwoord.

 • Voorbeeldzinnen:
  – beleefdheid: Ik zou liever thee dan koffie willen – Ich möchte lieber Tee als Kaffee.
  – voorzichtig advies: Je zou een taxi moeten nemen – Du solltest ein Taxi nehmen.
  – (onvervulbare) wens: Had ik maar veel geld – Hätte ich nur viel Geld.
  – irrealiteit: Zonder jou zou dat niet gebeurd zijn – Ohne dich wäre das nicht passiert.
  – constructie met “würden” en infinitief: Das würde ich nie kaufen.

Bekijk ook dit filmpje over de Konjunktiv eens:

Duits lijn2doen
Oefeningen:

Duits lijn2

 

Oefeningen:Snappen